18 października 2018

FAQ

Regulamin jest dostępny tutaj

O wynikach I etapu uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej 15 marca 2019 roku.

Nie. Każdy uczestnik ma możliwość wyboru tylko jednej dziedziny. Wybór ten jest wiążący dla dalszego uczestnictwa w Karierosferze i nie podlega późniejszym zmianom.

Nie ma określonych progów punktowych. Do III etapu przechodzą uczestnicy, którzy zajęli pierwsze dziesięć miejsc po II etapie w rankingu każdej z dziedzin.

Finał konkursu odbywa się we Wrocławiu. Najlepsi uczestnicy z całej Polski przyjeżdżają do Wrocławia, aby wziąć udział w Case Study i walczyć o zwycięstwo.

Nie. Wszyscy uczestnicy III etapu konkursu zostaną zakwaterowani w jednym z wrocławskich hoteli.

III etap Konkursu oceniają specjaliści z firm przygotowujących Case Study. Wyboru zwycięzców poszczególnych dziedzin dokonują przedstawiciele firm obejmujących patronat nad daną dziedziną.

III etap Konkursu zakończony jest uroczystą Galą Finałową, na której zostaną nagrodzeni laureaci. Po Gali odbędzie się bankiet połączony ze spotkaniem networkingowym.

Nie, każdy kolejny etap Konkursu oceniany jest odrębnie. Wyniki poszczególnych etapów nie wpływają na siebie nawzajem.

Wyniki osiągnięte w Konkursie nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na oceny uzyskiwane przez Uczestników podczas studiów.

Wszystkie staże są płatne i trwają przynajmniej miesiąc. Dokładnych informacji o stażu udzielają poszczególne firmy po wyłonieniu zwycięzców. Termin odbycia stażu ustalany jest indywidualnie z firmą.

Możesz wystartować w Konkursie, jeżeli jesteś studentem dowolnej uczelni w Polsce. Rok ani kierunek studiów nie mają znaczenia. W Karierosferze mogą wziąć udział zarówno studenci studiów dziennych, jak i wieczorowych oraz zaocznych.

Nie, uczestnictwo w Karierosferze jest w 100% bezpłatne.

Tak, Karierosfera to konkurs ogólnopolski, skierowany do studentów wszystkich uczelni wyższych. Pierwszy etap odbywa się on-line, dopiero kolejne etapy organizowane są w poszczególnych miastach i w przypadku zakwalifikowania należy stawić się w wybranym mieście.

Nagrodą główną jest staż w renomowanych firmach, które objęły patronat nad daną dziedziną Konkursu. Wszystkie staże w Karierosferze są płatne! Dodatkowo najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne zasponsorowane przez firmy. W czasie każdej edycji przewidujemy też dodatkowe mini-konkursy, w czasie których można otrzymać drobne upominki.

Nie. Warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest wypełnienie testu on-line i przekroczenie wymaganego progu punktowego, który jest ogłaszany po zakończeniu pierwszego etapu.

Na wypełnienie pierwszego etapu testu, składającego się z 15 pytań, uczestnik ma 10 minut.

Kategorie konkursowe to bardzo szerokie dziedziny wiedzy. W związku z tym nie jesteśmy w stanie zawęzić materiału do konkretnej literatury. Test składa się z 50 pytań z danej dziedziny przygotowanych przez firmy, które objęły patronat nad daną dziedziną Karierosfery. W większości pytania odnosić się będą do praktycznych zastosowań teorii oraz specjalistycznej wiedzy dotyczącej danej branży.

Czeka na Ciebie płatna trwająca minimum miesiąc praktyka w renomowanych firmach.
Najlepsi otrzymają dodatkowe nagrody rzeczowe i pieniężne.
Dajemy Ci możliwość kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.
Masz szanse na późniejsze stałe zatrudnienie lub inną formę współpracy z firmami, w których odbywa się staż.
Zdobywasz mocny punkt w CV.
Satysfakcja ze zwycięstwa jest bezcenna.
Zdobywasz wiedzę niezbędną podczas procesu rekrutacji.
Dowiadujesz się, jakie wymagania dotyczące wiedzy mają pracodawcy.
Karierosfera to znana marka wśród pracodawców, dlatego znajomość i udział w Konkursie będą dobrze ocenione przez przyszłych rekruterów.